Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Resumé af grundvandskortlægning Andre stoffer i grundvandet

Andre stoffer i grundvandet

Der er fundet andre stoffer i grundvandet, som ikke absolut er miljøfremmede. Stofferne kan fjernes ved almindelig vandbehandling.

I grundvandskortlægnigens område er der analyseret for og fundet ammonium, arsen, nikkel og klorid i nogle af områdets undersøgelses- og vandværksboringer.

Ammonium
Indholdet af ammonium i Bastrup Sand, hvorfra Agerskov Vandværk indvinder drikkevandet fra, er over drikkevandskvalitetskriteriet. Almindelig vandbehandling med iltning renser dog drikkevandet for ammonium.

Arsen og nikkel
Det er vurderet at fund af arsen og nikkel ikke kan blive skadelig ved vandværkernes vandindvindingsforhold, da det kræver eksteme indvindinger, for at aktivere stofferne. Indholdet af arsen og nikkel er ikke målbart i Agerskov Vandværks drikkevand.

Klorid
Klorid vurderes ikke at være et problem i området.

 

 
   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Links

Kortlægningsrapport

Kortlægningsrapportens bilagsbind