Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Resumé af grundvandskortlægning

Resumé af grundvandskortlægningen

Naturstyrelsen har udarbejdet rapporten, som danner grundlag for denne plan.

Kortlægningen (GKO) for Bevtoft-Hovslund område dækker de tre kommuner Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner. Rapporten beskriver geologien, hydrologien, arealanvendelsen, forureningskilder og de problemstillinger der er i kortlægningsområdet. I resuméet er der fokuseret på den del af kortlægningsområdet, der ligger indenfor Tønder Kommunegrænse.  

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Kort

Find oplysninger på kort


Links

Kortlægningsrapport

Kortlægningsrapportens bilagsbind