Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Planens betydning for min ejendom

Planens betydning for min ejendom

Herunder kan du få et overblik over de indsatser i planen, som kan få betydning for din ejendom.

De indsatser, der er fastsat i planen kan få betydning for din ejendom.

Ubenyttede boringer eller brønde
Hvis du har en boring eller brønd, du ikke længere bruger, og heller ikke har til hensigt at bruge i fremtiden, vil vi gerne have det at vide. Det er vigtigt at ubenyttede brønde og boringer sløjfes. Tønder Vi udarbejder en plan for rækkefølgen af sløjfningen af brønde og boringer i kommunen. Læs mere om ubenyttede boringer eller brønde her.

BNBO
Hvis der indenfor BNBO bliver nødvendigt at gøre en særlig indsats, og din ejendom er beliggende indenfor BNBO, kan det få betydning for anvendelse og opbevaring af eksempelvis miljøfremmede stoffer. Læs mere om BNBO her

25 m beskytteleszone
Hvis du har arealer indenfor beskyttelseszonen skal du overholde nogle vilkår fastsat for zonen. Du kan læse mere om 25 m beskyttelseszonen her.

Andre indsatser
Udover ovenstående indsatser er der udarbejdet andre indsatser, som Tønder Kommune og Agerskov Vandværk også skal gennemføre. Indsatserne har ikke direkte betydning for din ejendom, men skal sikre dit drikkevand. 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016