Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Mål

Mål

Det er vores mål at sikre borgerne rent drikkevand, der er fri for nitrat og giftstoffer (pesticider og andre miljøfremmede stoffer).

Det overordnede mål for drikkevandet i Tønder Kommune fremgår af vores kommuneplan.

Vores mål er, at vi nu og i fremtiden har rigelige og rene drikkevandsressourcer, hvor drikkevandet alene ved iltning og filtrering for jern og mangan, kan sendes ud til forbrugerne. Vi ønsker ikke at avanceret vandbehandling, som fjerner eksempelvis nitrat, pesticider, opløsningsmidler, olie med mere, bliver taget i brug.

Vi vil sikre vores mål ved at følge de retningslinjer vi har for vores daglige sagsbehandling og sørge for at indsatserne i planerne for grundvandsbeskyttelse bliver udført.

Du kan læse om retningslinjer og indsatser for denne plan her:

Retningslinjer og indsatser

Hvis det viser sig, at det er nødvendigt at ændre vores mål og/eller indsatserne for denne indsatsplan, skal planen revideres. 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


EU´s miljømål for nitrat og pesticider
I EU´s Vandrammedirektiv er der fastsat et overordnet miljømål, at nitratindholdet i drikkevand ikke må overskride 50 mg/l og indholdet af pesticid ikke må overskride 0,1 µg/l for enkeltstoffer. Det er indsatsplanens formål at sikre at der fra alle grundvandsforekomster kan invindes grundvand, der overholder dette mål.


Links

Vandrammedirektiv

Kommuneplan