Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Forside Opfølgning på planen

Opfølgning på planen

Når indsatsplanen er godkendt, skal indsatserne gennemføres. De berørte parter mødes en gang årligt, for at gøre status. Hvis der er alvorlige afvigelser fra den plan der er vedtaget vil det blive besluttet hvad der skal gøres for at følge op på det.

Det er altid vigtigt at følge op på en indsatsplan - og altid med den nyeste viden.

Flere parametre som grundvandskvaliteten, vandforsyningsstrukturen, anvendelsen af arealer og lovgivning kan ændre sig.

Som en del af opfølgningen er der nedsat en følgegruppe, der består af:

Tønder Kommune (min. 2 deltagere)

Agerskov Vandværk (min. 2 deltagere)

Senest et år efter at indsatsplanen er vedtaget mødes følgegruppen for at vurdere om indsatserne gennemføres som fastlagt i planen. Herefter mødes følgegruppen årligt.

Tønder Kommune er formand for følgegruppen, og er derfor ansvarlig for indkaldelse til møderne.

Hvis grundlaget for indsatsplanen ændres væsentligt, kan det være nødvendigt at revidere planen, så der tages højde for ændringerne.

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016