Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Forside Miljøvurdering

Miljøvurdering

Der skal for en plan for grundvandsbeskyttelse klarlægges, om der skal foretages en miljøvurdering.

Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen afgøre, om der skal foretages en miljøvurdering af planen. Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af planen for grundvandsbeskyttelse foretaget en screening af, om forslag til planen medfører væsentlige indvirkninger på miljøet. Vi vurderer, at der ved denne plan og dens initiativer ikke er nogen anlægsarbejder mv., der vil betyde, at en egentlig miljøvurdering af planen er nødvendig.

Denne beslutning kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen af beslutningen. Klagen sendes til Tønder Kommune, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Links

Lov om miljøvurdering af planer og programmer