Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Forside Forord

Forord

Vi skal passe på vores drikkevand

Grundvandet er en af vores vigtigste ressourcer. Vi prioriterer grundvandet højt, da det er vores eneste kilde til drikkevand, men grundvandet bidrager også til vores natur og erhvervslivet.

Vi mener, at vi alle har ret til rigeligt og rent grundvand, med drikkevand som første prioritet. Vi udarbejder derfor planer for at beskytte vores grundvand, så det efter en simpel vandbehandling kan blive brugt til drikkevand. Beskyttelsen er rettet mod forurening indenfor områder, hvor grundvandet allerede er i brug, men også indenfor områder, som vi i fremtiden kan få brug for at indvinde grundvand fra.

Naturstyrelsen har udpeget de områder, hvor vi som kommune skal gøre en indsats for at beskytte grundvandet. Områderne er kaldt indsatsområder (IO).

Vi har udarbejdet denne plan, der skal sikre at grundvandet i et område øst for Agerskov bliver bedre beskyttet fremover. I planen kan du læse om de retningslinjer der skal følges og indsatser der skal gennemføres, for at sikre grundvandet. Retningslinjer og indsatser omhandler administration af tilladelser og godkendelser, information, tilsyn, overvågning, administration af boringer og brønde, beskyttelseszoner og sikring af anlæg.

Agerskov Vandværk er omfattet af planen, og vi har i samarbejde med vandværket udarbejdet de indsatser, der skal gennemføres indenfor vandværkets indvindingsopland. Herudover har vi for hele IO udarbejdet retningslinjer, som vi følger og indsatser, vi vil gennemføre.

God fornøjelse med læsningen. 


Bo Jessen
Formand for
Teknik- og Miljøudvalget

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Bo Jessen