Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Agerskov - Forside Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar

En indsatsplan kræver politisk behandling og en efterfølgende offentlig høring.

Behandling af høringssvar er omfattet af bekendtgørelsen om indsatsplaner §§ 4 og 5:

§4. Senest 1 år efter, at den detaljerede kortlægning er afsluttet, udarbejder kommunalbestyrelsen under inddragelse af alle de direkte berørte parter et udkast til beskrivelse af de foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer, der foreslås gennemført for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer kan indgå i forslag til indsatsplan.

§ 5. Inden høring og offentliggørelse skal kommunalbestyrelsen forelægge forslag til indsatsplan for koordinationsforum til drøftelse. I Sønderjylland har de 4 sønderjyske kommuner oprettet et fælles koordinationsforum bestående af repræsentanter fra

Vandrådene fra de 4 sønderjyske kommuner

DANVA

Naturstyrelsen

LandboSyd

Landbrugsrådgivning Syd

LHN, Tinglev

Sønderjysk Landboforening

KHL, Kolding

Jysk Landbrugsrådgivning, Esbjerg

Sundhedsstyrelsen (Embedslægen)

Sønderborg Kommune

Haderslev Kommune

Aabenraa Kommune

Tønder Kommune

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre forslag til indsatsplanen og samtidig høre direkte berørte parter.

Offentliggørelse kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside, og kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist på minimum 12 uger.

Inden endelig vedtagelse skal kommunalbestyrelsen forelægge det reviderede forslag til indsatsplanen for koordinationsforum til orientering.

Eventuelle indsigelser vil indgå i byrådets behandling før endelig vedtagelse.

Forslag til planen er godkendt i Tønder Byråd den 29. oktober 2015.

Forslag til planen er fremlagt til offentlig høring frem til 1. december 2015 til 23. februar 2016.

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelses-
møde den 28. april 2016


Links

Bekendtgørelsen om indsatsplaner