Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Tønder Kommunes indsatser i hele IO Tilsyn med boringer og brønde

Tilsyn med boringer og brønde

Vi fører tilsyn med boringer og brønde.

Vi fører tilsyn med boringer og brønde i hele kommunen. Højest prioritet har boringer og brønde placeret i indsatsområderne (IO), i vandværkernes indvindingsoplande samt i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Tilsynets art og hyppighed afhænger af behovet for beskyttelse af grundvandet i det pågældende område samt af de enkelte boringers eller brøndes formål og anvendelse.

Baggrund for indsatsen
Det er vigtigt at alle boringer og brønde er ordentligt indrettet. Det er særligt vigtigt, når de ligger indenfor OSD og IO, hvor vi har en særlig stor interesse for at grundvandet bliver beskyttet. Vi vil derfor føre mere tilsyn med at boringer og brønde er indrettet efter reglerne indenfor disse områder.

Lovgrundlaget for tilsyn af boringer og vandkvalitet er at finde i boringsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Indvindingsboringer

Indvindingsoplande (IVO)

Indsatsområder (IO)


Links

Boringsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg