Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Tønder Kommunes indsatser i hele IO Skovrejsning

Skovrejsning

Vi vil arbejde for skovrejsning i Tønder Kommune

Indsats
Tønder Kommune vil arbejde for at rejse skov i indsatsområderne.

Baggrund for indsatsen
Staten og Tønder Kommune har en fælles interesse i at etablere skov på udvalgte områder i kommunen. Vi vil prioritere, at skovrejsning så vidt muligt sker i indsatsområderne – og i de almene vandværkers indvindingsplande i øvrigt.

Fra arealer med skov sker der sædvanligvis ikke nedsivning af forurenede stoffer til grundvandet. Derfor er det vigtigt at få etableret skov på de arealer, hvor der dannes grundvand, og hvorfra vandværkerne indvinder råvand.

Tidshorisont
2018 - 2022

Til toppen af siden

   

Links

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018