Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Tønder Kommunes indsatser i hele IO Anden myndighed

Anden myndighed

Hvor det er relevant, vil vi inddrage andre myndigheder i vores sagsbehandling.

Vi vil bede andre myndigheder om at opprioritere tilsyn og kortlægning indenfor områder, hvor grundvandet er specielt sårbart. Opdager vi overtrædelser, der kan true grundvandet, som andre myndigheder har ansvaret for, vil vi orientere den ansvarlige myndighed. Desuden vil vi i forbindelse med en eventuel tilladelse til etablering af anlæg, som kræver tilsyn af anden myndighed, rådgive og/eller fastsætte skærpede vilkår, der sikrer en mere grundvandsvenlig indretning af anlægget.

Landbrugsstyrelsen
Landbrugsstyrelsen skal føre tilsyn med håndtering af pesticider, indretning af eksisterende vaskepladser samt med 25 m beskyttelseszonen omkring vandværksboringer. Styrelsen skal herved sikre, at der ikke forekommer ulovlige forhold og, at der ikke sker uhensigtsmæssige ting, der kan udgøre en trussel for grundvandet.

Hvis vi bliver opmærksom på ulovlige eller uhensigtsmæssige forhold i området, vil vi informere Landbrugsstyrelsen og anmode styrelsen fremme sagsbehandlingen, så de grundvandstruende forhold bliver stoppet.

Region Syddanmark
Region Syddanmark har til opgave at kortlægge forurenede grunde og muligt forurenende grunde. Kortlægningen er opdelt i Vidensniveau 1 (V1) og Vidensniveau 2 (V2). Herudover har regionen til opgave at sørge for, at forureningen ikke spredes.

Vurderer vi, at et område er specielt sårbart overfor forurening, og der i området findes en forurenende lokalitet, vil vi straks kontakte Region Syddanmark og bede regionen om at opprioritere en undersøgelse, og eventuel afværge forureningstruslen i henhold til  gældende lovgivning.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Indsatsområder (IO)

25 meter beskyttelseszone

Kortlagte forurenede og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Naturstyrelsens hjemmeside om  25 m beskyttelseszonen

Region Syddanmarks hjemmeside om kortlægning af forurenede grunde