Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Særlige retningslinjer for administration i indsatsområderne

Særlige retningslinjer for administration i indsatsområdet

Der er udarbejdet særlige retningslinjer for at beskytte grundvandet i indsatsområderne.

Udover lovgivningen og de generelle retningslinjer, der fremgår af andre planer, som gælder for hele Tønder Kommune, er der udarbejdet særlige retningslinjer til beskyttelse af grundvandet i indsatsområderne (IO) i planområdet.

Boringer
Vi giver ikke tilladelse til etablering af nye markvandingsboringer eller fornyelse af eksisterende markvandingstilladelser i vandværkernes indvindingsoplande, hvis de er i konflikt med vandværkets indvinding. Havevandingsboringer tillades ikke indenfor IO. Lodrette jordvarmeanlæg (i boringer) tillades som udgangspunkt ikke i IO udenfor vandværkernes indvindingsopland, og ikke indenfor vandværkernes indvindingsoplande. 

Miljøgodkendelser
Vi vil stille vilkår i miljøgodkendelser, der sikrer beskyttelsen af grundvandet.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018