Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser

Retningslinjer og indsatser

Vi sikrer vores grundvand med retningslinjer for myndighedsopgaven og indsatser i planen.

For at opfylde målet om rent og rigeligt grundvand i planområdet, er der i denne plan udarbejdet særlige retningslinjer for Tønder Kommunes administration samt en række indsatser, der skal udføres af enten det enkelte vandværk eller af kommunen. Desuden følger vi i Tønder Kommune de retningslinjer, der gælder for hele kommunen.

Retningslinjer
De særlige retningslinjer omfatter indsatsområderne (IO) i indvindingsoplandene til Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker på arealerne i Tønder Kommune. De generelle retningslinjer gælder for hele kommunen. De særlige retningslinjer finder du i venstre kolonne her på siden. De generelle retningslinjer finder du ved at følge linket:

Generelle retningslinjer

Indsatser
Tønder Kommunes indsatser omfatter IO i vandværkernes indvindingsoplande. Vandværkernes indsatser omfatter indvindingsoplandet til det enkelte vandværk. Indsatserne finder du i venstre kolonne her på siden.

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018