Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Planlægning i OSD og indvindingsoplande

Planlægning i OSD og indvindingsoplande

Kommunens planlægning skal friholde OSD og almene vandværkers indvindings-
oplande udenfor OSD for virksomhedsstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grudvandet.

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD skal som hovedregel friholdes for ændringer i arealanvendelsen til grundvandsbelastende aktiviteter.

Såfremt kommunen inden for OSD eller indvindingsoplande udenfor OSD planlægger for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet, skal der udarbejdes en grundvandsredegørelse til kommuneplanen. Ligeledes skal der til kommuneplanen udarbejdes en grundvandsredegørelse, hvis kommunen inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) planlægger udlæg af nye arealer til en anvendelse, herunder byudvikling, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet. Det skal samtidig være undersøgt, at en placering uden for disse områder ikke er mulig og, at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Links

Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for OSD og IVO

Vejledning til kommuneplanlægning inden for OSD og IVO