Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Øster Højst Vandværks Indvindingsopland Kommunen overvåger grundvandet

Kommunen overvåger grundvandet

Vi vil følge udviklingen af udvalgte stoffer i vandværkets grund- og råvand.

Indsats
Vi vil følge udviklingen af indholdet af nitrat, sulfat og NVOC samt af eventuelt andre problematiske stoffer i grund- og råvandet ved Øster Højst Vandværk.

Baggrund for indsatsen
Øster Højst Vandværk indvinder uforurenet grundvand. Indholdet af NVOC i drikkevandet er ikke sundhedsskadeligt. 

De to grundvandsmagasiner, KS3 og KS4, er i hovedparten af indvindingsoplandet overlejret af tynde lerlag. I de udpegede indsatsområder (IO) er lerlaget særlig tyndt eller helt fraværende, og grundvandsmagasinet er derfor sårbart under disse arealer.

Modelberegninger viser, at udvaskningen af nitrat fra rodzonen i det meste af indvindingsoplandet er 50-100 mg/liter. Selvom indholdet af NVOC ikke er sundhedsskadeligt, ønsker vi dog at brugerne har en drikkevandskvalitet, der også kan overholde grænseværdien for NVOC.  Vi vil derfor følge udviklingen i grundvandskvaliteten ved Øster Højst Vandværk.

Tidshorisont
Vandanalyser vurderes, så ofte de foreligger. Nitratudvaskning beregnes jævnligt.

Til toppen af siden  

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Links

Tjek din vandkvalitet

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

GEUS hjemmeside om grundvand