Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Øster Højst Vandværks Indvindingsopland Etablering af ny indvindingsboring og skovrejsning

Etablering af ny indvindingsboring og kildefelt samt skovrejsning

Øster Højst Vandværk vil undersøge mulighederne for at etablere en ny kildeplads øst for byen. Hvis der bliver etableret en ny kildeplads, vil vandværket overveje at plante skov i en del af indvindingsoplandet til kildepladsens boring(er).

Indsats
Øster Højst Vandværk tænker på at etablere en ny kildeplads til supplement eller fuld erstatning for den eksisterende kildeplads på vandværkets grund i Øster Højst by. Hvis undersøgelser viser det muligt, er det  formentlig øst for byen. Hvis det bliver aktuelt med en ny kildeplads, vil vandværket overveje at rejse skov i indvindingsoplandet til kildepladsens boring(er).

Baggrund for indsatsen
Øster Højst Vandværk har i en årrække med vekslende held forsøgt at håndtere den vedvarende misfarvning af råvandet. Misfarvningen skyldes primært forhøjet indhold af NVOC i grundvandet, som ligger i intervallet 5,8 - 8,2 mg/liter. Misfarvningen er vanskelig at fjerne via vandbehandlingen, og vandværket ønsker derfor at finde en grundvandskilde uden misfarvning.

Undersøgelser fra en boring ved vandværket, DGU nr. 159.1335 viser, at koncentrationen af NVOC ved kildefeltet stiger i dybden af grundvandsmagasinerne KS3 og KS4. Vandværket søger derfor en ny kilde i KS3 eller KS4 i området øst for Øster Højst by, hvor det er forventet, at indholdet af NVOC er mindre end ved vandværket.

Forinden der udføres en ny boring, gennemfører vandværket vandanalyser af aktive boringer i et større område øst for byen. Hvis analyserne bekræfter vandværkets formodning om, at NVOC-indholdet i grundvandsmagasinet er lavt øst for byen, tænker vandværket på at etablere en ny kildeplads på en lokalitet her.

Hvis det bliver aktuelt med en ny kildeplads, vil vandværket overveje muligheden for at rejse skov i indvindingsoplandet til kildepladsens boring(er). Skoven skal etableres og drives uden brug af pesticider, kvælstof eller andre forurenede stoffer, således at risiko for forurening af grundvandet nær indvindingsboringen/erne vil være minimal.

Tidshorisont
2018 - 2021.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone