Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Kisbæk Vandværks Indvindingsopland Ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde

Kisbæk Vandværk informerer Tønder Kommune, når ejendomme, der hidtil har haft egen vandforsyning, kobles til vandværket.

Indsats
Kisbæk Vandværk informerer Tønder Kommune når ejendomme, der hidtil har haft egen vandforsyning kobles til vandværket. Herved vil kommunen få mulighed for at sikre, at boringer og brønde, der ikke længere anvendes, bliver sløjfet forskriftmæssigt. Vandværket vil desuden forsøge at afklare om boringen, DGU nr. 159.252, vitterligt er sløjfet, som modstridende oplysninger i Jupiter antyder. Hvis boringen ikke er sløjfet, vil vandværket sikre, at den bliver sløjfet.

Baggrund for indsatsen
Boringer og brønde kan under uheldige omstændigheder udgøre adgangsveje for nedsivning af vand fra terrænoverfladen til de underliggende jordlag. De er dermed mulige kilder til forurening af grundvandet.

Boringer og brønde, der ikke bliver brugt kan forfalde, og der kan derved være en større forureningstrussel for grundvandet, end hvis de bliver brugt. Vi er derfor nødt til at have viden om boringer og brønde, der ikke bliver brugt. Det er vores ansvar som kommune at sikre, at ejer sløjfer deres boringer eller brønde. Vandværker ligger ofte inde med oplysninger i lokalområdet, som kommunen ikke kender til, og det er derfor vigtigt, at vandværket giver kommunen besked, hvis de får kendskab til boringer eller brønde, der ikke bliver brugt.

Kisbæk Vandværk rådede oprindeligt over to indvindingsboringer, DGU nr. 159.252 og 159.253, der begge blev udført i 1960. I dag er det kun DGU nr. 159.253, der er aktiv. DGU nr. 159.252 er i den nationale boringsdatabase, Jupiter, registreret som sløjfet. Imidlertid er oplysningerne i Jupiter modstridende og giver anledning til usikkerhed om, hvorvidt boringen vitterligt er sløjfet. Vandværket vil derfor undersøge sagen nærmere,  og hvis boringen eksisterer, vil de sørge for at boringen bliver sløjfet.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018