Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Kisbæk Vandværks Indvindingsopland Skånsom indvinding

Skånsom indvinding

Kisbæk Vandværk vil arbejde for, at indvindingen af grundvand sker på skånsom vis, således at intensiteten af oppumpningen varierer mindst muligt.

Indsats
Kisbæk Vandværk vil arbejde for, at indvindingen af grundvand sker så jævnt og med så lille flow som muligt, således at variationen af grundvandstrykket i og omkring indvindingsboringen minimeres.

Baggrund for indsatsen
Når indvindingen sker aggressivt med stort pumpeflow og hyppige pumpe-start og -stop, sænkes grundvandstrykket meget og ofte. Herved opstår der risiko for, at forurening i over- og omkringliggende jordlag 'trækkes'/suges i retning mod boringens filter og herfra videre ind i vandværket.

Samtidig vil der kunne ske beluftning/iltning af jordlag og grundvand, hvorved hastigheden af de kemiske processer i undergrunden øges. Hvis det sker, vil naturlige og eventuelle forurenende stoffer kunne frigives fra jordlagene og derved strømme med grundvandet ind i værket, og i sidste ende ud til forbrugerne. Desuden kan hyppige start og stop af oppumpningen medføre, at der sker en 'omrøring' af grundvandet ved vandværkets kildefelt. Dette kan ligeledes bidrage til forurening af det råvand, vandværket indvinder.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

 

   

Links

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018