Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Kisbæk Vandværks Indvindingsopland Kommunen overvåger grundvandet

Kommunen overvåger grundvandet

Vi vil følge udviklingen i indholdet af udvalgte stoffer i vandværkets grund- og råvand.

Indsats
Vi vil nøje følge udviklingen af indholdet af nitrat og sulfat samt af eventuelt andre problematiske stoffer i grund- og råvandet ved Kisbæk Vandværk.

Baggrund for indsatsen
Kisbæk Vandværk indvinder uforurenet grundvand. Grundvandsmagasinet er i hovedparten af indvindingsoplandet overlejret af relativt tykke lerlag. I det udpegede indsatsområde (IO) er lerlaget imidlertid tyndt, og grundvandsmagasinet er derfor sårbart under disse arealer. Modelberegninger viser, at udvaskningen af nitrat fra rodzonen i det meste af indvindingsoplandet er 15-75 mg/liter. Der findes fra vandværkets indvindingsopland ikke andre data, der belyser kvaliteten af det terrænære grundvand. Det terrænnære grundvand er imidlertid ofte forurenet. Hvis grundvandet herfra siver ned til det magasin, som vandværket indvinder fra, er der mulighed for at vandværkets råvand bliver forurenet. Vi vil derfor følge udviklingen i grundvandskvaliteten ved Kisbæk Vandværk.

Tidshorisont
Vandanalyser vurderes, så ofte de foreligger.

Til toppen af siden  

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Links

Tjek din vandkvalitet

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

GEUS hjemmeside om grundvand