Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Kisbæk Vandværks Indvindingsopland Ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes.

Indsats
Vi  arbejder på, at ubenyttede boringer og brønde indenfor Bedsted Lø Vandværks indvindingsopland sløjfes.

Baggrund for indsatsen
Boringer og brønde kan under uheldige omstændigheder udgøre adgangsveje for nedsivning af vand og væsker fra terrænoverfladen til de underliggende jordlag. De er dermed mulige kilder til forurening af grundvandet.

Boringer og brønde, der ikke bliver brugt kan endvidere forfalde, og kan derved være en større forureningstrussel for grundvandet, end hvis de bliver brugt. De bør derfor sløjfes straks efter, at de bliver taget ud af brug.

For at sikre grundvandet, har vi indenfor indsatsområdet (IO) fået kortlagt nedlagte boringer og brønde. Mange af boringerne og brøndene er tidligere anvendt til husholdning, men er blevet nedlagt, når ejendommen er blevet tilsluttet et vandværk. 

Boringer og brønde, der ikke benyttes er eller bliver påbudt sløjfet.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden  

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018