Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Kisbæk Vandværks Indvindingsopland Anden myndighed

Anden myndighed

Vi vil inddrage anden myndighed i vores sagsbehandling.

Indsats
Vi vil anmode Landbrugsstyrelsen om at opprioritere tilsyn med håndtering af pesticider og indretning af eventuelle vaskepladser i Bedsted Lø Vandværks indvindingsopland.

Bliver vi bekendt med overtrædelser og trusler mod grundvandet, som en anden myndighed administrerer, vil vi orientere den pågældende myndighed.

Ligeledes vil vi i forbindelse med en eventuel tilladelse til etablering af anlæg, som kræver tilsyn af anden myndighed, vejlede og/eller fastsætte skærpede vilkår, der sikrer en mere grundvandsvenlig indretning af anlægget.

Baggrund for indsatsen
Landbrugsstyrelsen skal føre tilsyn med håndtering af pesticider og indretning af eksisterende vaskepladser. Samtidig skal styrelsen sikre, at lovgivningen overholdes, sådan at der ikke opstår forhold, der kan udgøre en trussel mod grundvandet.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boring

Vandværkets indvindingsopland

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone

Kortlagte muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Naturstyrelsens hjemmeside om  25 m beskyttelseszonen

Region Syddanmarks hjemmeside om kortlægning af forurenede grunde