Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Bedsted Lø Vandværks indvindingsopland Tilsyn med boringer og brønde

Tilsyn med boringer og brønde

Vi fører tilsyn med boringer og brønde.

Indsats
Vi fører tilsyn med boringer og brønde i vandværkets indvindingsopland. Tilsynets art og hyppighed afhænger af behovet for beskyttelse af grundvandet i området samt af de enkelte boringers eller brøndes formål og anvendelse.

Baggrund for indsatsen
Det er specielt vigtigt at boringer og brønde indenfor og udenfor indsatsområderne (IO) i vandværkernes indvindingsoplande er ordentligt indrettet. Vores mål er at vi i kommunen oftere fører tilsyn med de boringer, der ligger indenfor IO i vandværkets indvindingsopland, dernæst dem der ligger udenfor IO i indvindingsoplandet. Derefter prioriteres boringer og brønde i IO i OSD, og sidst OSD og områderne udenfor.

Lovgrundlaget for tilsyn af boringer og vandkvalitet er at finde i boringsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsoplande

Indsatsområde (IO)


Links

Boringsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg