Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Resumé af grundvandskortlægning Naturligt forekommende stoffer i grundvandet

Naturligt forekommende stoffer i grundvandet

Der er naturligt forekommende stoffer i grundvandet, som kan være problematiske. Næsten alle stoffer kan ved almindelig vandbehandling dog reduceres til et niveau, hvor de ikke er skadelige.

Sulfat
Sulfat kan være naturligt forekommende i grundvandet, og i lave koncentrationer er sulfat ikke et problem. Er indholdet mindre en 10 mg/l kan det antages at være naturligt forekommende i grundvandet.

Et højt eller stigende indhold af sulfat i grundvandet tyder på at jordens evne til at nedbryde nitrat er ved at være brugt op. Derfor er et stigende indhold af sulfat i grundvandet en god indikator for kommende nitratproblemer. Grænseværdien for sulfat i drikkevand er 250 mg/liter.

I kortlægningsområdet er de fire primære grundvandsmagasiner undersøgt for sulfatindholdet i råvandsprøver fra 240 filtre.

I det øverste grundvandsmagasin, KS2, er koncentrationerne på mere end 10 mg/liter. I grundvandsmagasinet herunder, KS3, er halvdelen af sulfatværdierne over 10 mg/l. Der er ikke fundet værdier over 10 mg/l i magasinerne KS4. I den øvre del af det nederste magasin, Odderup, er der fundet sulfatværdier over 10 mg/liter i filtre i dybder på 50-120 meter. Sulfatværdierne fra filtre i dybden 130-210 meter under terræn er alle under 10 mg/l.

I Tønder Kommunes del af kortlægningsområdet er der i KS2 fundet sulfatindhold i intervallet 100-250 mg/liter i 5 boringer tæt på den sydvestlige del af Bedsted Lø Vandværks indvindingsopland. I 9 boringer, hvoraf de 5 er placeret i Bedsted Lø Vandværks indvindingsopland og én placeret i Øster Højst Vandværks indvindingsopland, er der fund af sulfatværdier i intervallet 50-100 mg/liter. I andre områder er der fundet koncentrationer af sulfat i intervallet 20-50 mg/liter.

I KS3 er der truffet sulfat i intervallet 100-250 mg/liter i en boring placeret i den sydvestlige del af Bedsted Lø Vandværks indvindingsopland. Og i to boringer er der ligeledes i KS3 ved Asset og ved Mårbæk registreret sulfatindhold i intervallet 20-50 mg/liter. I andre områder er der fundet koncentrationer af sulfat i intervallet 0-20 mg/liter.

Staten konkluderer i sin redegørelse, at der i hele kortlægningsområdet forekommer sulfat over baggrundsniveauet i hovedparten af filtrene i det øverste primære magasin, KS2, samt i halvdelen af filtrene i KS3. Der er ikke i nogen af de analyserede prøver fundet overskridelser af drikkevandskriteriet på 250 mg/liter.

Mangan og ammonium
Mangan og enkelte steder også jern er naturligt forekommende stoffer, som i kortlægningsområdet træffes i koncentrationer med forhøjet indhold i forhold til kvalitetskriterierne for drikkevand. I den sydlige del af kortlægningsområdet  er der i KS3, KS4 og Odderup konstateret høje ammoniumindhold. Indholdet af disse stoffer er dog ikke højere, end det kan håndteres ved den almindelige vandbehandling, som dog flere steder indebærer dobbeltfiltrering.

NVOC
NVOC er ikke sundhedsskadeligt, men det misfarver vandet. Et højt indhold af NVOC er særligt at finde i dybere grundvandsmagasiner. Øster Højst Vandværk har gennem flere år kæmpet med drikkevandskvaliteten, da drikkevandet er misfarvet på grund af indholdet af NVOC.

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Links

Redegørelsesrapport