Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Resumé af grundvandskortlægning

Resumé af grundvandskortlægningen

Naturstyrelsen har på grundlag af en detaljeret kortlægning udarbejdet en redegørelsesrapport, som danner udgangspunktet for denne plan. Redegørelsesrapporten beskriver geologi, hydrologi, arealanvendelse, grundvandskvalitet, forureningskilder og de problemstillinger der i kortlægningsområdet er i forhold til grundvandet beskyttelse.

Det kortlagte område betegnes ”Tinglev-Bedsted-kortlægningsområdet” og strækker sig fra den centrale del af Tønder Kommune til den centrale del af Aabenraa Kommune. Det kortlagte område har et areal på i alt 468 km2.

Kortlægningen omfatter indvindingsoplandene til i alt 11 almene vandværker i Tønder og Aaabenraa Kommune, samt et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) i Aabenraa Kommune. Tre vandværker ligger i Tønder Kommune. Vandværkerne er Bedsted Lø Vandværk, Kisbæk Vandværk samt Øster Højst Vandværk. Vandværkernes indvindingsoplande ligger helt eller delvist i Tønder Kommune.

Indvindingsoplandene til Aabenraa kommunes vandværker strækker sig ikke ind i Tønder Kommune.

Indsatsplanen omfatter den del af de kortlagte indvindingsoplande, der ligger i Tønder Kommune.

Du kan læse et kort resume af grundvandskortlægningen under punkterne:

  • Hovedproblem i indsatsområdet
  • Geologi
  • Grundvandsmagasiner og beskyttelse
  • Nitrat i grundvandet
  • Pesticider i grundvandet
  • Andre stoffer i grundvandet
  • Vandbalance og ressourceudnyttelse
  • Arealanvendelse og forureningskilder
  • Administrative områder
  • Vandværker (beskrivelser)
   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Links

Redegørelsesrapport