Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Mål

Mål

Det er vores mål at sikre borgerne rent drikkevand, der er fri for nitrat og giftstoffer.

Det overordnede mål for drikkevandet i Tønder Kommune fremgår af kommuneplanen.

Vores mål er, at vi nu og i fremtiden har rigelige og rene grundvandssressourcer, der efter indvinding og simpel behandling af vandet kan anvendes som drikkevand. Vi ønsker ikke at avanceret vandbehandling bliver taget i brug.

Vi vil sikre vores mål ved at følge de retningslinjer, vi har for vores daglige sagsbehandling og sørge for at indsatserne i planerne for grundvandsbeskyttelse bliver gennemført.

Du kan læse om retningslinjer og indsatser for denne plan her:

Retningslinjer og indsatser

Hvis det viser sig, at det bliver nødvendigt at ændre vores mål og/eller indsatserne for denne indsatsplan, skal planen revideres.

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


EU´s miljømål for nitrat og pesticider
I EU´s Grundvandsdirektiv er der i bilag 1 fastsat det overordnede kvalitetskrav, at nitratindholdet i grundvand ikke må overskride 50 mg/l, mens indholdet af pesticider ikke må overskride 0,1 µg/l for enkeltstoffer. Det er indsatsplanens mål at sikre, at der fra alle grundvandsforekomster i Tønder Kommune kan indvindes grundvand, der overholder dette krav.


Links

EU's direktiv for beskyttelse af grundvand

Kommuneplan