Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Forside Miljøvurdering

Miljøvurdering

Det skal for en plan for grundvandsbeskyttelse klarlægges, om der skal foretages en miljøvurdering.

Efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (Miljøvurderingsloven) skal Tønder Kommune i forbindelse med planarbejdet screene for, om der skal foretages en miljøvurdering af indsatsplanen. Vi har ud fra screeningen afgjort, at planens initiativer ikke vil påvirke anlægsarbejder eller internationale beskyttelsesområder, således at det ikke er nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering.

I boksen til højre er der et link til Miljøvurderingsloven.

Denne beslutning kan påklages indtil fire uger efter offentliggørelsen af planen. Klagen sendes via Klageportalen ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen finder du på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller på www.virk.dk).

Beslutningen er offentliggjort den xx. xx 20xx

 

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Links

Miljøvurderingsloven