Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Tønder Kommunes indsatser i hele IO Tilsyn med boringer og brønde

Tilsyn med boringer og brønde

Vi fører tilsyn med boringer og brønde.

Tønder Kommune fører tilsyn med boringer og brønde i hele kommunen. Højest prioritet har dog boringer og brønde placeret i indsatsområderne (IO), i vandværkernes indvindingsoplande (IVO) samt i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Tilsynets art og hyppighed afhænger af behovet for beskyttelse af grundvandet i det pågældende område samt af de enkelte boringers eller brøndes formål og anvendelse.

Baggrund for indsatsen
Det er særligt vigtigt, at boringer og brønde i IO og i IVO er forsvarligt og forskriftmæssigt indrettet. Tønder Kommunes tilsyn med boringer og brønde fokuseres derfor i disse områder. Højest prioritet har indsatsområderne i vandværkernes indvindingsoplande. Brønde og boringer placeret i OSD prioriteres herefter. Endelig vil boringer og brønde i områderne uden for de nævnte områder blive tilset.

Lovgrundlaget for tilsyn med boringer og vandkvalitet er fastlagt i boringsbekendtgørelsen samt i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Indvindingsboringer

Indvindingsoplande (IVO)

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Indsatsområder (IO)


Links

Boringsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg