Skovrejsning

Vi vil arbejde for skovrejsning i Tønder Kommmune

Indsats
Tønder Kommune vil arbejde for at rejse fredskov i indsatsområderne.

Baggrund for indsatsen
Naturstyrelsen og Tønder Kommune har en fælles interesse i at etablere skov på udvalgte områder i Tønder Kommune. Vi vil prioriterer, at skovrejsning så vidt som muligt sker i indsatsområderne - alternativt i de almene vandværkers indvindingsplande.

Fra arealer med fredskov sker der sædvanligvis ikke ikke nedsivning af forurenede stoffer til grundvandet.

Tidshorisont
2017 - 2021.

Til toppen af siden

   

Links

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.