Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Tønder Kommunes indsatser i hele IO Information fra Kommunen

Information fra Kommunen

Vi vil i Tønder Kommune gøre en indsats for, at borgerne i indsatsområderne bliver orienteret om nødvendigheden af - og indholdet i - en grundvandsvenlig adfærd. Desuden vil vi bistå vandværker, der ønsker det, med information til borgere og forbrugere i de pågældende vandværkers indvindingsoplande om beskyttelse grundvandet.

 

Indsats
Vi vil i Tønder Kommune informere borgere i indsatsområderne (IO) om nødvendigheden af en mere grundvandsvenlig adfærd. Det vil blandt andet skulle ske i forbindelse med sagsbehandling og tilsyn. Det kan også ske gennem oplysning i forskellige medier, herunder Tønder Kommunes hjemmeside, samt ved diverse offentlige arrangementer. Borgerne skal orienteres om, at de bor 'ovenpå' vigtige grundvandsressourcer, som udgør kilden til deres eget drikkevand. En grundvandsvenlig adfærd indebærer derfor, at man ikke spreder kemikalier i indvindingsoplandet eller i indsataområderne. Ved at udvise en grundvandsvenlig adfærd undgår borgerne at forurene grundvand, de på et senere tidspunkt kan komme til selv at skulle drikke.

Desuden vil vi bistå vandværker, som ønsker det, med at udarbejde en plan for information af borgere og forbrugere, der bor i indvindingsoplandet til de pågældende vandværker, om grundvandsvenlig adfærd. Det er de enkelte vandværker, der selv gennemfører planen.

Informationen skal i begge tilfælde være rettet mod private såvel som mod erhverv.

Baggrund for sagen
Netop i indsatsområderne er grundvandet særligt sårbart. Samtidig dannes grundvandet, det enkelte vandværk indvinder til drikkevand, for størstedelens vedkommende inden for det pågældende vandværkes indvindngsopland. Den enkelte borger har derfor gennem sin adfærd direkte indflydelse på, at grundvandet og dermed drikkevandet ikke forurenes. Det er derfor vigtigt, at så mange borgere som muligt udviser en grundvandsvenlig adfærd, og at de er bevidste om, at de bor ovenpå en vigtig drikkevandsressource.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Indsatsområder (IO)