Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Tønder Kommunes indsatser i hele IO Ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes.

Indsats
Vi arbejder for, at ubenyttede boringer og brønde i indsatsområderne (IO) bliver sløjfet.

Om ubenyttede boringer og brønde
Boringer og brønde kan under uheldige omstændigheder udgøre adgangsveje for nedsivning af vand fra terrænoverfladen til de underliggende jordlag og er dermed latente kilder til forurening af grundvandet. Blandt årsagerne til, at brønde og boringer, der ikke længere anvendes, kan lede overfladevand i underliggende grundvandsmagasiner, er dels, at de kan være udført uden - eller med for ringe - lerforsegling til sikring mod bl.a. en sådan nedsivning. Og dels kan ubenyttede brønde og boringer forfalde, sådan at der i ellers veludførte brønde og boringer opstår utætheder, hvorigennem vand fra terrænoverfladen kan sive ned og forurene grundvandet.

Det er således vigtigt, at de ubenyttede boringer og brønde sløjfes forskriftmæssigt, sådan at denne kilde til forurening af grund- og drikkevand reduceres. Tønder Kommune vil derfor påbyde sløjfning af boringer og brønde, der ikke længere benyttes.

Tidsfrist
Tønder Kommune vil arbejde for, at ubenyttede boringer og brønde i IO er sløjfet senest i 2019.   

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Billeder


Eksemel på en gammel drikkevandsbrønd, der ikke længere bruges til husholdning.