Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Særlige retningslinjer for administration i indsatsområderne

Særlige retningslinjer for administration i indsatsområdet

Der er udarbejdet særlige retningslinjer for at beskytte grundvandet i indsatsområderne.

Udover lovgivningen og de generelle retningslinjer, der fremgår af andre planer, som gælder for hele Tønder Kommune, er der udarbejdet særlige retningslinjer til beskyttelse af grundvandet i indsatsområderne (IO) i planområdet Arrild m.fl.

Boringer
Vi giver ikke tilladelse til etablering af nye markvandingsboringer eller fornyelse af eksisterende markvandingstilladelser i de almene vandværkers indvindingsoplande, hvis de er i konflikt med indvindingen ved et eller flere af vandværkerne. Havevandingsboringer tillades ikke i IO. Lukkede lodrette jordvarme- og jordkøleanlæg (i boringer) tillades som udgangspunkt ikke i IO udenfor vandværkernes indvindingsoplande og ej heller i de almene vandværkers indvindingsoplande.

Miljøgodkendelser
Vi vil stille vilkår i miljøgodkendelser, der sikrer beskyttelsen af grundvandet.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.