Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Særlige retningslinjer for administration i indsatsområderne Miljøgodkendelser

Miljøgodkendelser

Miljøgodkendelser til husdyrbrug skal bidrage til sikring af grundvandet mod forurening.

Der er udarbejdet retningslinjer for vilkår i vores miljøgodkendelser til husdyrbrug.

Vilkår vil blive stillet efter en konkret vurdering og efter områdets sårbarhed:

Retningslinje: I indsatsområderne (IO) bør fyldning af sprøjteudstyr ske på et område med fast underlag og med bortledning af spildevand til opsamlingsbeholder, som eksempelvis en gyllebeholder.

Retningslinje: I IO bør rengøring af maskiner, redskaber og transportvogne foregå på et område med fast underlag og med bortledning af spildevand til opsamlingsbeholder, som eksempelvis gyllebeholder. Alternativt kan rengøringen foregå på arealer, hvor der er plantedække - eksempelvis en mark.

Retningslinje: Indenfor IO bør traktor og sprøjteudstyr stå under tag, når det ikke er i brug.

Retningslinje: Hvis der opbevares flydende gødning, flydende mineraler, flydende kemikalier eller lignende, bør de(t) opbevares i beholdere, der har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Området, hvor beholderne står, bør udformes således, at flydende væske tilbageholdes, hvis der sker uheld.

Retningslinje: Indenfor IO bør farligt affald opbevares under tag på fast og tæt bund.

Baggrund for retningslinjerne
Med retningslinjerne ønsker vi at begrænse punktforurening ved opmagasinering og brug af forurenende stoffer.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Indsatsområder (IO)


Links

Miljøstyrelsen