Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Planlægning i OSD og IVO

Planlægning i OSD og IVO

Kommunens planlægning skal friholde OSD og IVO uden for OSD for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger (IVO) uden for OSD skal som hovedregel friholdes for ændringer i arealanvendelsen til grundvandsbelastende aktiviteter.

Såfremt kommunen inden for OSD eller IVO udenfor OSD planlægger for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet, skal der udarbejdes en grundvandsredegørelse til kommuneplanen. Ligeledes skal der til kommuneplanen udarbejdes en grundvandsredegørelse, hvis kommunen inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) planlægger udlæg af nye arealer til en anvendelse, herunder byudvikling, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet. Det skal samtidig være undersøgt, at en placering uden for disse områder ikke er mulig og, at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for OSD og IVO

Vejledning til kommuneplanlægning inden for OSD og IVO