Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Pesticidpolitik

Pesticidpolitik

Der er udarbejdet en pesticidpolitik i Tønder Kommune, der beskriver, hvordan kommunen skal håndtere brugen af pesticider (sprøjtemidler).

Kommunalbestyrelsen har i 2009 vedtaget en pesticidpolitik (politik om sprøjtemidler).

Pesticidpolitikken beskriver, at vi kun må anvende pesticider ved brug af miljøvenlig teknologi. I Tønder Kommune anvender vi to former for ukrudtsbekæmpelse:

1. "Weedeye", som er en maskine, der bruges til sprøjtning med pesticider. "Weedeye" på selve ukrudtsplanten, og ikke andet

2. Sprøjtning med Ultima ProFF, som er et fedstof, der populært kaldes "Kærgården"

Pesticidpolitikken er omfattet af:

  • Kommunale veje, pladser, grønne områder m.m.
  • Kommunale institutioner og fælles kommunale institutioner
  • Bortforpagtede arealer
  • Kommunale arealer, som vedligeholdes af grundejere, f.eks. fortove

Hvis vi udpeger områder, hvor vi vurderer, at der ikke må bruges sprøjtemidler  anvender Tønder Kommune heller ikke sprøjtemidler i disse områder.

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Tønder Kommunes pesticidpolitik