Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Skærbæk Vandværks indvindingsopland - vest Ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde

Skærbæk Vandværk oplyser Tønder Kommune om ubenyttede boringer og brønde i det vestlige indvindingsopland, som vandværket får kendskab til.

Indsats
Skærbæk Vandværk informerer Tønder Kommune om ubenyttede boringer og brønde i det vestlige indvindingsopland, som vandværket får kendskab til - for eksempel når der til vandværket tilsluttes nye forbrugere, som hidtil har haft egen vandforsyning.

Baggrund for indsatsen
Boringer og brønde udgør under visse omstændigheder adgangsveje for nedsivning af vand fra terrænoverfladen til undergrunden og er dermed latente kilder til forurening af grundvandet. Blandt årsagerne til, at brønde og boringer, der ikke længere anvendes, kan lede overfladevand i underliggende grundvandsmagasiner, er dels, at de kan være udført uden - eller med for ringe - lerforsegling til sikring mod bl.a. en sådan nedsivning. Og dels kan ubenyttede brønde og boringer forfalde, sådan at der i ellers veludførte brønde og boringer kan opstå utætheder, hvorigennem vand fra terrænoverfladen kan sive ned og forurene grundvandet.

Det er derfor vigtigt, at de ubenyttede boringer og brønde sløjfes forskriftmæssigt, sådan at denne kilde til forurening af grund- og drikkevand reduceres.

Det er kommunen, der har ansvaret for, at ejerne sløjfer boringer og brønde, som ikke bruges. Tønder Kommunes kendskab til forekomsten af ubenyttede boringer og brønde er imidlertid ofte begrænset. Skærbæk Vandværks viden om forholdene inden for vandværkets vestlige indvindingsopland og lokalt i det hele taget er givetvis bedre end Tønder Kommunes. Derfor er det vigtigt, at Skærbæk Vandværk så vidt muligt orienterer kommunen, når vandværket får kendskab til boringer og brønde, der ikke længere anvendes.

Tidsfrist
Løbende.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.