Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Skærbæk Vandværks indvindingsopland - vest Skånsom indvinding

Skånsom indvinding

Skærbæk Vandværk vil i sit vestlige indvindingsopland fortsat indvinde grundvand på skånsom vis, sådan at oppumpningen over lange perioder er mindst mulig.

Indsats
Skærbæk Vandværk vil i vandværkets vestlige indvindingsopland fortsat indvinde grundvand på skånsom vis, sådan at det sker med lavest muligt flow, og sådan at variationerne af grundvandstrykket i og omkring indvindingsboringerne minimeres.

Baggrund for indsatsen
Når indvindingen sker aggressivt med stort pumpeflow og hyppige pumpe-start og -stop, vil der opstå store variationer i grundvandstrykket med risiko for, at forurening i omkringliggende jordlag 'trækkes'/suges i retning mod boringernes filtre og herfra videre ind i vandværket
. Samtidig vil der kunne ske beluftning/iltning af jordlag og grundvand, hvorved hastigheden af de kemiske processer i undergrunden øges. Hvis det sker, vil naturlige og eventuelt forurenende stoffer kunne frigives fra jordlagene og derved strømme med grundvandet ind i værket og i sidste ende ud til forbrugerne. Desuden kan den hyppige start og stop af oppumpningen medføre, at der sker en 'omrøring' af grundvandet ved vandværkets vestlige kildefelt, hvilket ligeledes kan bidrage til forurening af det råvand, vandværket indvinder. Skærbæk Vandværk vil derfor - som det er sket i flere år - fortsat indvinde grundvand i det vestlige indvindingsopland på skånsom vis.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

 

   

Links

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.