Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Skærbæk Vandværks indvindingsopland - vest Information fra kommunen

Information fra kommunen

Vi vil gøre en indsats for, at borgerne i Skærbæk Vandværks vestlige indvindingsopland bliver orienteret om grundvandsvenlig adfærd.

Indsats
Tønder Kommune vil informere borgerne inden for Skærbæk Vandværks vestlige indvindingsopland om vigtigheden af grundvandsvenlig adfærd. Det kan eksempelvis ske i forbindelse med sagsbehandling og tilsyn samt via relevante medier (hjemmesider, aviser og lignende) og forskellige arrangementer. Hvis vandværket ønsker det, vil kommunen kunne bistå med råd og information til vandværkets forbrugere om drikkevandets sårbarhed og om grundvandsvenlig adfærd.

Baggrund for indsatsen
Det er vigtigt, at så mange borgere som muligt udviser en grundvandsvenlig adfærd. Det gælder såvel erhvervsdrivende som private, da begge parter 'bor ovenpå' den grundvandsressource, der er kilden til deres drikkevand. Gennem information skal borgerne gøres opmærksomme på betydningen af at udvise en adfærd, der ikke forurener deres drikkevand i undergrunden. Herved kan borgerne få en forståelse for, at formålet med indsatsplanen er at sikre, at grundvandet under Skærbæk Vandværks vestlige indvindingsopland også af kommende generationer vil kunne anvendes som drikkevand.

Tønder Kommune vil derfor gennem information søge at gøre borgerne bevidste om, at deres adfærd har konsekvenser for det vand, de selv kan komme til at skulle drikke.

Tidshorisont
Løbende

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsoplande (IVO)

Indsatsområde (IO)