Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Skærbæk Vandværks indvindingsopland - vest Fredskov etableret af landmand drives pesticidfrit

Fredskov etableret af landmand drives pesticidfrit

Skærbæk Vandværk kompenserer løbende landmand for at drive 9.5 ha fredskov pesticidfrit.

Indsats
Skærbæk Vandværk yder løbende kompensation til en landmand for at drive 9.5 ha skov pesticidfrit. Landmanden har efter aftale med Skærbæk Vandværk etableret skoven, der er tinglyst som fredskov, på egne arealer, som strækker sig over vandværkets vestlige kildefelt.

Baggrund for indsatsen
Med henblik på at sikre Skærbæk Vandværks fire indvindingsboringer i det vestlige kildefelt mod forurening, har vandværket indgået aftale om pesticidfri drift med ejeren af arealet omkring boringerne. Lodsejeren er landmand og har etableret skov på det 9.5 ha store areal. Skoven er blevet tinglyst som fredskov, og vandværket kompenserer løbende ejeren for at drive skoven uden brug af pesticider.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.