Information fra vandværket

 

Skærbæk Vandværk informerer borgere i det østlige indvindingsopland om grundvandsvenlig adfærd.

Indsats
Skærbæk Vandværk informerer borgere, der bor i vandværkets østlige indvindingsopland, om grundvandsvenlig adfærd.

Baggrund for indsatsen
Det er vigtigt, at så mange borgere som muligt har en grundvandsvenlig adfærd for at reducere risikoen for, at grundvandet og dermed drikkevandet forurenes. Borgere, der bor indenfor vandværkernes indvindingsoplande,  skal derfor informeres om, at de bor ovenpå vigtige grundvandsressourcer, som udgør kilden til deres eget drikkevand. Skærbæk Vandværk vil derfor oplyse borgerne i vandværkets østlige indvindingsopland om, at deres drikkevand pumpes op fra undergrunden der, hvor de bor. Samtidig vil Skærbæk Vandværk oplyse borgere og forbrugere om, at indsatsplanen er udarbejdet netop med henblik på at sikre deres drikkevand nu og i fremtiden, og at det derfor er vigtigt, at de udviser en grundvandsvenlig adfærd. Skærbæk Vandværk og Tønder Kommune vil gennem oplysning sammen arbejde for, at borgerne får et øget kendskab til betydningen af, at grund- og drikkevand ikke forurenes samt forklare, hvordan dette bedst kan ske.

Informationen vil henvende sig til såvel borgere som erhverv indenfor Skærbæk Vandværks østlige indvindingsopland, og vandværket vil sørge for, at indsatsen gennemføres.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)