Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Renbæk Vandværks Indvindingsopland Skånsom indvinding

Skånsom indvinding

Renbæk Vandværk vil fortsat indvinde grundvand på skånsom vis, sådan at oppumpningen over lange perioder er mindst mulig.

Indsats
Renbæk Vandværk vil fortsætte med at indvinde grundvand med lavest muligt flow, således at sænkningen og variationen af grundvandstrykket i og omkring indvindingsboringerne forbliver mindst muligt.

Baggrund for indsatsen
Når indvindingen sker aggressivt med stort pumpeflow og hyppige pumpe-start og -stop, sænkes grundvandstrykket meget. Herved opstår der risiko for, at forurening i over- og omkringliggende jordlag 'trækkes'/suges i retning mod boringernes filtre og herfra videre ind i vandværket. Samtidig vil der kunne ske beluftning/iltning af jordlag og grundvand, hvorved hastigheden af de kemiske processer i undergrunden øges. Hvis det sker, vil naturlige og eventuelle forurenende stoffer kunne frigives fra jordlagene og derved strømme med grundvandet ind i værket og i sidste ende ud til forbrugerne. Desuden kan hyppige start og stop af oppumpningen medføre, at der sker en 'omrøring' af grundvandet ved vandværkets kildefelt, hvilket ligeledes kan bidrage til forurening af det råvand, vandværket indvinder.

Siden 2013 er Renbæk Vandværks indvinding i begge indvindingsboringer sket med frekvensstyrede pumper. Herved minimeres såvel sænkning som variationer i grundvandstrykket. Renbæk Vandværk indvinder således grundvand på skånsom vis.

Hidtil er der ikke truffet pesticider eller andre miljøfremmede stoffer og ej heller nitrat i Renbæk Vandværks råvand. Det er vigtigt at sikre, at grundvandet, Renbæk Vandværk indvinder, fortsat er uforurenet.
Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

 

   

Links

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.