Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Renbæk Vandværks Indvindingsopland Kommunen overvåger grundvandet

Kommunen overvåger grundvandet

Vi vil følge udviklingen af udvalgte parametre i vandværkets råvand.

Indsats
Tønder Kommune vil nøje følge udviklingen af indholdet af nitrat og sulfat i Renbæk Vandværks råvand.

Baggrund for indsatsen
Hidtil er der ikke truffet pesticider eller andre miljøfremmede stoffer og ej heller nitrat i Renbæk Vandværks råvand. Det skyldes muligvis, at en stor del af landbrugsarealerne i vandværkets indvindingsopland drives økologisk. Tønder Kommunes overvågning af grundvandet ved Renbæk Vandværk vil derfor i første omgang alene tage sigte på at følge udviklingen i nitrat og sulfat i vandværkets råvand. Herved opnår man tidligst muligt at få forvarsel om et egentligt gennembrud af en egentlig nitratnedsivning. Samtidig kan eventuelle fund af nitrat i råvandet indikerer, at pesticider eller andre miljøfremmede stoffer, såfremt de benyttes eller tidligere har været benyttet i vandværkets opland, vil kunne trænge ned i grundvandet. Skulle det mod forventning ske, må overvågningen udvides til at også omfatte pesticider og andre miljøfremmede stoffer.

Tidshorisont
Vandanalyser vurderes så ofte de foreligger.

Til toppen af siden  

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Tjek din vandkvalitet

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

GEUS hjemmeside