Information fra kommunen

Vi vil gøre en indsats for, at borgerne i indsatsområdet bliver orienteret om grundvandsvenlig adfærd.

Indsats
Hele Renbæk Vandværks indvindingsopland er af Naturstyrelsen udpeget til indsatsområde (IO) for sikring af grundvandet. Tønder Kommune vil derfor informere borgerne inden indsatsområdet om vigtigheden af grundvandsvenlig adfærd. Det kan eksempelvis ske i forbindelse med sagsbehandling og tilsyn samt via relevante medier (hjemmesider, aviser og lignende) og forskellige arrangementer. Hvis vandværket ønsker det, vil kommunen kunne bistå med råd og information til vandværkets forbrugere om drikkevandets sårbarhed og grundvandsvenlig adfærd.

Baggrund for indsatsen
Det er vigtigt, at så mange borgere som muligt udviser en grundvandsvenlig adfærd. Det gælder såvel erhvervsdrivende som private, da begge parter 'bor ovenpå' den grundvandsressource, der er kilden til deres drikkevand. Gennem information skal borgerne gøres opmærksomme på betydningen af at udvise en adfærd, der ikke forurener deres drikkevand i undergrunden. Herved kan borgerne få en forståelse for, at formålet med indsatsplanen er at sikre, at grundvandet under Renbæk også af kommende generationer vil kunne anvendes som drikkevand.

Tønder Kommune vil derfor gennem information søge at gøre borgerne bevidste om, at deres adfærd har konsekvenser for det vand, de selv kan komme til at skulle drikke.

Tidshorisont
Løbende

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsoplande (IVO)

Indsatsområde (IO)