Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Renbæk Vandværks Indvindingsopland 25 meters beskyttelseszone

25 meters beskyttelseszone

Renbæk Vandværk holder øje med, at 25 meters beskyttelseszonen bliver overholdt.

Indsats
Renbæk Vandværk informerer ejeren af arealerne uden for Renbæk Vandværks matrikel og indenfor en afstand på 25 meter omkring hver af de to indvindingsboringer om reglerne, der knytter sig til '25-meter beskyttelseszonen'. Samtidig motiverer vandværket ejeren til fortsat at overholde reglerne. Såfremt vandværkets indsats ikke giver succes, indberetter vandværket forholdet til rette myndighed.

Baggrund for indsatsen
I Miljøbeskyttelsesloven er det anført, at indvindingsboringer til almene vandværker sikres af beskyttelseszoner på 25 meter for at undgå forurening af boringernes nærområder. Beskyttelseszonen retter sig mod anvendelse af pesticider og gødskning i forbindelse med dyrkning og anvendelse af arealerne til erhvervsmæssige og offentlige formål. Private hus- og haveejere er ikke omfattet af zonens bestemmelser.

NaturErhvervstyrelsen skal føre tilsyn med 25 m beskyttelseszonen for vandværksboringer og indskærpe ulovlige forhold eller påbyde de grundvandstruende forhold stoppet. Opfølgning på det indskærpede eller påbudte forhold skal ligeledes varetages af NaturErhvervstyrelsen.

Arealet indenfor 25 m beskyttelseszonen er ved indsatsplanens udgivelse ejet af Kriminalforsorgen.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsoplande (IVO)

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)


Links

Naturstyrelsens hjemmeside om  25 m beskyttelseszonen

Naturstyrelsens vejledning om 25 m beskyttelseszonen