Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Lovrup Vandværks Indvindingsopland Opfølgning og Revision

Opfølgning og Revision

Tønder Kommune og Lovrup Vandværk vil løbende følge op på, at indsatser gennemføres og vurdere indsatsernes effekt. Planen revideres hvert femte år .

Indsats
Repræsentanter fra Lovrup Vandværk og fra Tønder Kommune vurderer årligt på et fælles møde status for planens indsatser. Tønder Kommune fremlægger herefter status for planens indsatser for Koordinationsforum.

Hvert femte år vurderer Tønder Kommune, om der er behov for at revidere planen.

Baggrund for indsatsen
For at sikre, at indsatserne bliver gennemført og planen løbende ajourført, vil Lovrup Vandværk og Tønder Kommune hvert år mødes for at vurdere, om indsatserne gennemføres som fastlagt i planen. Tønder Kommune er ansvarlig for indkaldelse til møderne. Herved kan kommune og vandværk i fællesskab sikre, at planens mål nås.

Koordinationsforum skal løbende orienteres om, hvordan planen overholdes. Dette kan ske skriftligt. 

Tidshorisont
Opfølgning: Hvert år, første gang 2018.
Revision: Hvert femte år, første gang 2022.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.