Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Frifelt Vandværks Indvindingsopland Tilsyn med boringer og brønde

Tilsyn med boringer og brønde

Tønder Kommune fører tilsyn med boringer og brønde.

Indsats
Tønder Kommune fører tilsyn med boringer og brønde i Frifelt Vandværks indvindingsopland. Tilsynets art og hyppighed afhænger af behovet for beskyttelse af grundvandet i området, samt af boringens eller brøndens formål og anvendelse.

Baggrund for indsatsen
Det er særligt vigtigt, at boringer og brønde i indsatsområdet (IO) til Frifelt Vandværk er forsvarligt og forskriftmæssigt indrettet. Da indsatsområdet ved Frifelt er sammenfaldende med vandværkets indvindingsopland, er det derfor inden for hele indvindingsoplandet, at tilsynet med boringer og brønde skal optimeres.

Lovgrundlaget for tilsyn med boringer og vandkvalitet er fastlagt i boringsbekendtgørelsen samt i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Indsatsområde (IO)


Links

Boringsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg