Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Arrild Vandværks Indvindingsopland Tilsyn med boringer og brønde

Tilsyn med boringer og brønde

Tønder Kommune fører tilsyn med boringer og brønde.

Indsats
Tønder Kommune fører tilsyn med boringer og brønde i Arrild Vandværks indvindingsopland. Tilsynets art og hyppighed afhænger af behovet for beskyttelse af grundvandet i området samt af de enkelte boringers eller brøndes formål og anvendelse.

Baggrund for indsatsen
Det er vigtigt, at boringer og brønde i Arrild Vandværks indvindingsopland er forsvarligt og forskriftmæssigt indrettet. Tønder Kommunes tilsyn med boringer og brønde fokuseres i de områder, der er udpeget som indsatsområde (IO) for beskyttelse af grundvandet. Ved Arrild Vandværk gælder det derfor det samlede areal af de to indvindingsoplande, da begge oplande fuldt ud er udpeget som IO.

Lovgrundlaget for tilsyn med boringer og vandkvalitet er fastlagt i boringsbekendtgørelsen samt i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsoplande (IVO)

Indsatsområde (IO)


Links

Boringsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg