Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Arrild Vandværks Indvindingsopland Kommunen overvåger grundvandet

Kommunen overvåger grundvandet

Vi vil følge udviklingen af udvalgte stoffer i vandværkets råvand.

Indsats
Tønder Kommune vil nøje følge udviklingen af indholdet af pesticider, herunder BAM, af nitrat og sulfat samt af eveventuelt andre problematiske stoffer i grundvandet ved Arrild Vandværk. Hvis indholdet af BAM ikke reduceres, skal der iværksættes yderligere indsatser mod brug af pesticider i vandværkets indvindingsoplande.

Baggrund for indsatsen
I 2015 blev der i vandværkets korte indvindingsboring registreret en koncentration på 0.12 µg/liter af pesticidnedbrydningsproduktet, 2,6-Dichlorbenzamid (BAM). Grænseværdien er på 0.1 µg/liter. Samtidig har råvandet ved denne boring i den seneste analyse et nitratindhold på 9 mg/liter. Desuden er der i boringer i de to oplande, der afspejler indvindingen fra Arrild Vandværks to boringer, truffet nitrat i koncentrationer på mere end 15 mg/liter. Indholdet af sulfat i råvandet fra vandværkets korte invindingsboring viser en stigende tendens.

Tønder Kommunes overvågning af grundvandet ved Arrild Vandværk vil derfor primært sigte på at følge udviklingen i såvel pesticider, herunder BAM, nitrat og sulfat i vandværkets grund- og råvand. Overvågningen vil tage udgangspunkt i de boringskontroler og ekstra analyser af råvandet i de to indvindingsboringer, DGU nr. 150.440 og 150.745, Arrild Vandværk gennemfører som et led i sikringen af grundvandet i de to indvindingsoplande. Ligeledes vil de kommende analyser af råvandet fra den korte boring, DGU nr. 150.396 ved fiskesøen øst for vandværket, indgå i kommunens overvågning af grundvandet. Desuden vil vi overvåge udvaskningen af nitrat fra arealer i begge de to indvindingsoplande.

Udviklingen i indholdet af BAM og eventuelt andre pesticider er naturligvis i fokus. Men også udviklingen i nitrat og sulfat i grundvandet vil nøje blive overvåget. Såfremt indholdet af BAM i det terrænnære grundvand ikke reduceres skal der iværksættes indsatser mod spredning af pesticider i vandværkets indvindingsoplande.

Tidshorisont
Vandanalyser vurderes så ofte de foreligger.

Til toppen af siden  

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Tjek din vandkvalitet

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

GEUS hjemmeside