Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Arrild Vandværks Indvindingsopland Anden myndighed

Anden myndighed

Tønder Kommune vil inddrage anden myndighed i vores sagsbehandling.

Indsats
Tønder Kommune vil anmode NaturErhvervstyrelsen om at opprioritere tilsyn med håndtering af pesticider og indretning af eventuelle vaskepladser i Arrild Vandværks indvindingsopland. Bliver Tønder Kommune bekendt med overtrædelser og trusler mod grundvandet, som en anden myndighed administrerer, vil vi orientere den pågældende myndighed. Ligeledes vil Tønder Kommune i forbindelse med en eventuel tilladelse til etablering af anlæg, som kræver tilsyn af anden myndighed, vejlede og/eller fastsætte skærpede vilkår, der sikrer en mere grundvandsvenlig indretning af anlægget.

Baggrund for indsatsen
NaturErhvervstyrelsen skal føre tilsyn med håndtering af pesticider og indretning af eksisterende vaskepladser. NaturErhvervsstyrelsen skal sikre, at lovgivningen overholdes, sådan at der ikke opstår forhold, der kan udgøre en trussel mod grundvandet.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsoplande (IVO)

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone

Kortlagte muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Naturstyrelsens hjemmeside om  25 m beskyttelseszonen

Region Syddanmarks hjemmeside om kortlægning af forurenede grunde