Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Forside Økonomi

Økonomi

Udgifter ved arbejdet med planen

Vandværkernes udgifter til gennemførelse af indsatser specificeret i planen kan finansieres via vandprisen. Det er íkke muligt på det foreliggende grundlag at beregne størrelsen af disse udgifter, da de enkelte vandværkers ambitionsniveauer kan variere, og uventede situationer kan opstå.

En væsentlig del af Tønder Kommunes opgaver i relation til gennemførelse af indsatsplanen er indeholdt i allerede eksisterende arbejdsopgaver. Men indsatser som flere tilsyn, information om grundvandsvenlig adfærd samt kortlægning af ubenyttede boringer og brønde og opølgning herpå, må dog forventes at medføre ekstra udgifter for kommunen.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.